Karakteristikat e Otostikut.

Sa kohë duhet të zgjasë Otostick-u

Mesatarisht, Otostick-u zgjat nga 3 deri në 7 ditë, në varësi të karakteristikave dhe llojit të lëkurës tuaj.

Në disa raste Otostick-u mund të kërkojë një periudhë të shkurtër përshtatjeje. Kjo mund të jetë për dy arsye të ndryshme:

Karakteristikat e kërcit, në veçanti fortësia e tij, mund të kërkojnë një periudhë të shkurtër për t’u përshtatur me një pozicion të ri. Për përdoruesit e rinj, mund të duhet pak kohë për të gjetur pozicionin më të mirë për të aplikuar Otostick-un.

Tek Otostick Baby, ka periudha të caktuara kur foshnjat shfaqin ndryshime në gjendjen natyrale të lëkurës së tyre (p.sh. në pH ose ulje të mbrojtjes që rrjedhin nga situata të përkohshme), të cilat mund të zvogëlojnë përkohësisht kohën që korrigjuesi qëndron i ngjitur me lëkurën.

Lexoni me kujdes udhëzimet se si të vendosni korrigjuesin ose shikoni videon që mund të gjeni këtu.